DELL EXTENDED WARRANTY

DELL EXTENDED WARRANTY

การขยายประกันมาตรฐาน NBD

Dell Extended Warranty

บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์  (ASYS) จำกัด ภายใต้บริษัทในกลุ่มบริษัท เอส วี โอ เอ จำกัด (SVOA) จำกัด (มหาชน) ขอเสนอบริการ การให้บริการต่อประกันมาตรฐาน NBD (Next Business Day) ในรูปแบบซ่อมเครื่องนอกสถานที่ (On-site service) สำหรับผลิตภัณฑ์ Dell ซึ่งท่านสามารถเลือกต่อประกันได้ 2 รูปแบบ

 

แบบที่ 1: การต่อประกันสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังอยู่ในระยะรับประกันกับทางบริษัท Dell

 

แบบที่ 2 : การต่อประกันสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากหมดระยะรับประกันกับทางบริษัท Dell แล้ว (ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท Dell)

 

การบริการซ่อมเครื่องนอกสถานที่ในวันทำการถัดไป (On Site Service - Next Business Day - NBD)

          ลูกค้าสามารถรับการบริการได้โดย โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ Dell Call Center  ได้ที่หมายเลข 1800-060-143 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อนัดหมายวันและเวลารับบริการในวันทำการถัดไป โดยเงื่อนไขของการรับประกันจะครอบคลุมสำหรับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เสียหายจากปัญหาการใช้งานเท่านั้น ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากผู้ใช้งานผิดเงื่อนไข เช่น เครื่องตกหล่น จะอยู่นอกเงื่อนไขการให้บริการ

 

 

การตรวจสอบระยะเวลารับประกัน (Check Warranty)

 


 

ลูกค้าสามารถตรวจสอบระยะเวลารับประกันคงเหลือได้จากเวปไซด์ของบริษัท Dell ได้ที่ : https://goo.gl/Xv0H8j

โดยระบุ Service Tag ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการตรวจสอบ

 

ราคาสำหรับการต่อประกันเบื้องต้น  (Price List)

ตารางราคาสำหรับการต่อระยะเวลาประกันเบื้องต้น แบ่งตามรูปแบบคอมพิวเตอร์ และรุ่น (model) สามารถดูได้จากรายละเอียดด้านล่าง ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเพื่อขอรายละเอียดได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. เบอร์โทรศัพท์ : คุณเนตร หมายเลข 02-849-2606 (จ-ศ. 8.30 - 17.30น.)

2. Line: @VYG5535T

3. Facebook: SVOA Group

 

ขั้นตอนในการต่อประกัน

1. ลูกค้าติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งความสนใจในการต่อประกัน

ในกรณี เครื่องหมดประกันแล้ว ลูกค้าต้องการส่งข้อมูลเพื่อยืนยันตามวิธีการดังนี้ Link : https://youtu.be/RhkIZHm17Ss

2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และส่งใบเสนอราคาภายใน 2 วันทำการ

3. ลูกค้าโอนเงินชำระค่าบริการ พร้อมทั้งส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่

4. ภายใน 7 วันทำการ หลังการโอนเงิน เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยัน และแจ้งหลักฐานการต่อประกันเรียบร้อยแล้ว

หลังจากต่อประกันเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการซ่อมOnsite ได้ที่เบอร์ Call Center โดยแจ้งหมายเลข Sale Order เพื่อรับบริการ

หมายเหตุ การตรวจสอบระยะเวลารับประกันต่อบนเวปไซด์ของ Dellท่านสามารถตรวจสอบได้ประมาณ 2 อาทิตย์ หลังจากได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

ให้บริการต่อประกันมาตรฐาน NBD ผลิตภัณฑ์ DELL , แบ่งเป็นการต่อประกัน 2 รูปแบบ

 
Document

Partner Registeration2222222 close

     ในระยะแรกตัวแทนทุกท่านสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ราคาสินค้า, สินค้าราคาพิเศษ, บริการด้านเทคนิค, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ส่วนการซื้อขายผ่านทางเวบนั้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในเร็ววันนี้ เฉพาะตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น ที่สามารถเรียกดูข้อมูลในส่วนนี้ สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากคุณมณีรัตน์ หิรัญวัฒนะ หมายเลข 0-2462-5822, 0-2462-5933 ต่อ 2551 บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ E-Commerce ที่จะจัดทำขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกันและกัน

กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทย

 • สถานประกอบการชื่อ (ไทย) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษ

 • สถานประกอบการชื่อ (อังกฤษ) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • เบอร์โทรศัพท์ : *

Personal information

 • ชื่อ/นามสกุล (ไทย) : *
 • ชื่อ/นามสกุล (อังกฤษ) : *
 • อีเมล์ : *
 • ตำแหน่ง (ไทย) : *
 • ตำแหน่ง (อังกฤษ) : *
 • แนบเอกสาร :    
 • *กรุณาแนบเฉพาะไฟล์ (.pdf .zip .rar .txt .docx .doc .pptx .ppt .xls .xlsx)
 • กรุณาป้อนรหัส :    
 •       ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการใช้ SVOA Partner ดังต่อไปนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนซื้อสินค้าของบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เสียก่อน ผู้สมัครจะไม่บอกกล่าวหรือยินยอมให้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบไม่ว่ากรณีใดๆ อันมีผลทำให้บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิในการใช้ SVOA Partner โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านของคุณ

กรุณาป้อนอีเมลที่คุณใช้สำหรับสมัครเข้าใช้ ในส่วน SVOA Partner Support อย่างครบถ้วนด้วยค่ะ

ตัวอย่าง. test@hotmail.com