สำนักงานใหญ่/ศูนย์บริการและจัดส่ง

เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไทย ที่เอสวีโอเอภูมิใจ... ให้คุณมากกว่าเสมอ
ศูนย์บริการเอสวีโอเอ 8 สาขา (กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

ตัวแทนจำหน่าย SVOA   

กระจายอยู่ทั่วภุมิภาค ทั่วประเทศ

 

 


สำนักงานใหญ่/Head Office
ที่อยู่/Address

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)

อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 27, 29, 30, 31, 32
เลขที่ 1023  ถนนพระราม 3  
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา    
กรุงเทพ 10120


SVOA Public Company Limited
1023 Rama III Rd.
Chongnonsi, Yannawa
Bangkok 10120 Thailand
โทรศัพท์/Tel.

(662) 686-3000, 682-6111, 682-6222

โทรสาร/Fax.

(662) 682-6300 

แผนที่/Map

 

/data/content/89/cms/acegjpyz2345.พระราม-3-th.jpg

Thai


 

/data/content/89/cms/cdfgjorxy269.พระราม-3-eng.jpg

English

[คลิกที่ภาพเพื่อขยายภาพใหญ่]


อาคารศูนย์บริการและจัดส่ง/Logistics Support and Distribution office
ที่อยู่/Address

เลขที่ 131  ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 


131, Ratburana Rd.,
Ratburana Bangkok 10140 Thailand
โทรศัพท์/Tel.

0-2849-2777 (ติดต่อเรื่องทั่วไป)

 

0-2849-2660-2  ติดต่อเรื่อง

1. ติดตามงานส่งซ่อมและเคลม

2. แจ้งซ่อมและติดตามงานนอกสถานที่

- เครื่องในโครงการและแบรนด์ SVOA

- กลุ่ม Roland Epson

3. แผนกขายอะไหล่

โทรสาร/Fax.

(662) 462-7030

แผนที่/Map

http://www.svoa.co.th/data/content/89/cms/alopqrtx1567.%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0-th.jpgThai


/data/content/89/cms/adlnvyz23489.ราษฏร์บูรณะ-eng.jpg

English

[คลิกที่ภาพเพื่อขยายภาพใหญ่]
ติดต่อสอบถาม
 • ชื่อ - สกุล
 • โทรศัพท์
 • Email
 • ข้อความ
 •  
 
Document

Partner Registeration2222222 close

     ในระยะแรกตัวแทนทุกท่านสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ราคาสินค้า, สินค้าราคาพิเศษ, บริการด้านเทคนิค, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ส่วนการซื้อขายผ่านทางเวบนั้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในเร็ววันนี้ เฉพาะตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น ที่สามารถเรียกดูข้อมูลในส่วนนี้ สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากคุณมณีรัตน์ หิรัญวัฒนะ หมายเลข 0-2462-5822, 0-2462-5933 ต่อ 2551 บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ E-Commerce ที่จะจัดทำขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกันและกัน

กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทย

 • สถานประกอบการชื่อ (ไทย) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษ

 • สถานประกอบการชื่อ (อังกฤษ) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • เบอร์โทรศัพท์ : *

Personal information

 • ชื่อ/นามสกุล (ไทย) : *
 • ชื่อ/นามสกุล (อังกฤษ) : *
 • อีเมล์ : *
 • ตำแหน่ง (ไทย) : *
 • ตำแหน่ง (อังกฤษ) : *
 • แนบเอกสาร :    
 • *กรุณาแนบเฉพาะไฟล์ (.pdf .zip .rar .txt .docx .doc .pptx .ppt .xls .xlsx)
 • กรุณาป้อนรหัส :    
 •       ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการใช้ SVOA Partner ดังต่อไปนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนซื้อสินค้าของบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เสียก่อน ผู้สมัครจะไม่บอกกล่าวหรือยินยอมให้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบไม่ว่ากรณีใดๆ อันมีผลทำให้บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิในการใช้ SVOA Partner โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านของคุณ

กรุณาป้อนอีเมลที่คุณใช้สำหรับสมัครเข้าใช้ ในส่วน SVOA Partner Support อย่างครบถ้วนด้วยค่ะ

ตัวอย่าง. test@hotmail.com