VGA CARD CAMPAIGN ลุ้น-รับ รางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

 

 

" VGA CARD CAMPAIGN " เพียงแนะนำลูกค้าซื้อ VGA CARD ที่ติดสติ๊กเกอร์รับประกันสินค้า SVOA จากทาง NVIDIA และ AMD ลุ้น-รับ รางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

 

 

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

ร้านค้า :    

1. ลงทะเบียนยินยอมเข้าร่วมโครงการ ใน Google Form https://forms.gle/pvoNyNH9RXLSyCGy6 

2. ร้านค้าโปรโมตประชาสัมพันธ์แคมเปญผ่านช่องทาง Online อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อเดือน

3. ชักชวนลูกค้าที่ซื้อการ์ดจอที่ติดสติ๊กเกอร์รับประกันสินค้าจากSVOA อยู่ข้างกล่อง จากทางร้านลงทะเบียนเพื่อรับรับของพรีเมียมลูกค้าต้องระบุชื่อร้านค้าของท่าน โดยร้านค้าที่มีลูกค้าลงทะเบียนมากที่สุด 3 ร้านค้าแรก รับรางวัล ทองคำหนัก 1  บาท และ 27 ร้านค้าถัดมา รับรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง (รวม 30 บริษัท)                                                                  

4. ร้านค้าร่วมสนุก! ทายผลว่าแบรนด์ใด (ASUS, GIGABYTE, MSI, ZOTAC, ASROCK, POWER COLER) ที่มีลูกค้าลงทะเบียนมากที่สุด ลุ้นรับทองคำหนัก 1 สลึงจำนวน 3 รางวัลให้กับร้านค้าที่ทายถูกต้อง

5. ร้านค้าที่ลงทะเบียนมีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆ ในการซื้อสินค้าจาก SVOA

 

6. บริษัทที่ได้รับรางวัลจะต้องลงทะเบียนเป็นคู่ค้ากับทางเอสวีโอเอ เท่านั้น

7. บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.svoa.co.th  โดยผู้โชคดีต้องติดต่อรับรางวัลภายใน 60 วันหลังจากประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

8. บริษัทที่ได้รับรางวัล ต้องแสดงเอกสารในการรับของรางวัลคือ บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หน้าบัญชี  บริษัท และจดหมายตอบรับในการลงทะเบียนออนไลน์

9. บริษัทที่ได้รับรางวัล จะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลตามที่กฎหมายกำหนด

10. รายการของรางวัลที่ได้รับจากโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถ โอนสิทธิ์ให้เป็นชื่อผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

11. ประกาศผลรางวัลในวันที่ 9 ธันวาคม 2565

12. บริษัทที่ได้รับรางวัล มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวต่อ 1 กิจกรรม และแจกรางวัลเฉพาะผู้ที่มีที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

13. ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่ 29 กันยายน - 29 พฤศจิกายน 2565

14. ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ตกแต่งร้านของท่าน อาทิ โปสเตอร์, Standee Campaign เพื่อเป็นการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าอีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับท่านเห็นสมควร

15. บริษัทที่ได้รับรางวัล ยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพ ข้อมูล หรือรายละเอียดต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ประกอบด้วย สื่อออนไลน์ โปสเตอร์ และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(สำหรับ End-User)

รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ : ลงทะเบียนแลกของพรีเมี่ยม

 

 

ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์การ์ดจอคุณภาพจาก SVOA รุ่นที่เข้าร่วมรายการรุ่นใดก็ได้ โดยสังเกตจากข้างกล่อง

สินค้าที่มีสติ๊กเกอร์รับประกันสินค้าจาก SVOA ติดข้างกล่อง ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ข้างกล่องสินค้า

 

 1. กรอกรายละเอียดทั้งหมดที่ ระบุไว้ใน Google Form เพื่อรับสิทธิ์รับร่มสุดพรีเมียมที่
  https://forms.gle/6ETBgU6U3bWQZLF69
  เมื่อลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วท่านจะได้รับข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ (กรุณาเก็บหลักฐานการลงทะเบียน เพื่อประโยชน์ในการรับรางวัล)
 2. เก็บใบเสร็จหลักฐานการซื้อสินค้าหากมีการขอตรวจสอบ

 

หมายเหตุและเงื่อนไข :

1. ระยะเวลาจัดรายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 29 พฤศจิกายน 2565 นี้เท่านั้น

2. โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้า End User เท่านั้น กลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าในราคา Project สินค้าราคาพิเศษ หรือสินค้าสมนาคุณ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการโปรโมชั่นนี้

3. ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 29 กันยายน – 29 พฤศจิกายน 2565

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมรายการเฉพาะการ์ดจอเท่านั้นโดยสังเกตจากข้างกล่องสินค้าที่มีสติ๊กเกอร์ รับประกันสินค้าจาก SVOA ติดข้างกล่อง

5. ผู้ที่ได้รับของพรีเมี่ยม ต้องมีชื่อเดียวกับที่ถูกระบุในการลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ของพรีเมี่ยม เฉพาะผู้ที่กรอกรายละเอียดการลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการถูกต้อง  ครบถ้วน และสมบูรณ์เท่านั้น

7. ทาง SVOA  จะจัดส่งของพรีเมี่ยมให้โดยตรง ตามสถานที่ ที่ระบุใว้ในการลงทะเบียน

8. เมื่อทางบริษัทฯได้ตรวจสอบเอกสารและพบว่า ท่านมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือพบข้อสงสัยทาง SVOA จะระงับการจ่ายของรางวัลโดยทันที

9. ของพรีเมี่ยมมีจำนวนจำกัด จะจัดส่งให้กับผู้ที่ลงทะเบียนฯ ก่อนหลังตามลำดับโดยจะเริ่มส่งมอบตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. –   31 ธ.ค. 65

10. ของพรีเมี่ยมได้รับจากโครงการนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้เป็นชื่อผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

11. พนักงาน และครอบครัวของบริษัท SVOA และบริษัทในเครือ และคณะกรรมการดำเนินการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม

12. ผู้ร่วมโครงการมีสิทธิ์ได้รับของพรีเมี่ยมเพียงรางวัลเดียว และมอบของพรีเมี่ยมเฉพาะผู้ที่มีที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

13. ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด

14. ผู้ได้รับของพรีเมี่ยมยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพ ข้อมูล หรือรายละเอียดต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน

     สื่อต่างๆ ประกอบด้วย สื่อออนไลน์ โปสเตอร์ และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายการตลาด บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)

สอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : onlinemarketing@svoa.co.th  / โทร 02-849-2782

 

 

 

 
Document

Partner Registeration2222222 close

     ในระยะแรกตัวแทนทุกท่านสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ราคาสินค้า, สินค้าราคาพิเศษ, บริการด้านเทคนิค, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ส่วนการซื้อขายผ่านทางเวบนั้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในเร็ววันนี้ เฉพาะตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น ที่สามารถเรียกดูข้อมูลในส่วนนี้ สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากคุณมณีรัตน์ หิรัญวัฒนะ หมายเลข 0-2462-5822, 0-2462-5933 ต่อ 2551 บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ E-Commerce ที่จะจัดทำขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกันและกัน

กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทย

 • สถานประกอบการชื่อ (ไทย) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษ

 • สถานประกอบการชื่อ (อังกฤษ) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • เบอร์โทรศัพท์ : *

Personal information

 • ชื่อ/นามสกุล (ไทย) : *
 • ชื่อ/นามสกุล (อังกฤษ) : *
 • อีเมล์ : *
 • ตำแหน่ง (ไทย) : *
 • ตำแหน่ง (อังกฤษ) : *
 • แนบเอกสาร :    
 • *กรุณาแนบเฉพาะไฟล์ (.pdf .zip .rar .txt .docx .doc .pptx .ppt .xls .xlsx)
 • กรุณาป้อนรหัส :    
 •       ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการใช้ SVOA Partner ดังต่อไปนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนซื้อสินค้าของบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เสียก่อน ผู้สมัครจะไม่บอกกล่าวหรือยินยอมให้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบไม่ว่ากรณีใดๆ อันมีผลทำให้บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิในการใช้ SVOA Partner โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านของคุณ

กรุณาป้อนอีเมลที่คุณใช้สำหรับสมัครเข้าใช้ ในส่วน SVOA Partner Support อย่างครบถ้วนด้วยค่ะ

ตัวอย่าง. test@hotmail.com