SVOA ร่วมกับ BOXLIGHT ขยายตลาดการศึกษา

 

SVOA ร่วมกับ BOXLIGHT ขยายตลาดการศึกษา ด้วยแนวคิด Smart Education แบบครบวงจร ผ่านเครือข่ายพันธมิตรและคู่ค้าทั่วประเทศ

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVOA บริษัทชั้นนำในธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการไอทีครบวงจรจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ร่วมมือกับ บริษัท บ็อกซ์ไลท์ เอพี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานสาขา BOXLIGHT ประจำภูมิภาคเอเชียในประเทศไทย โดยแต่งตั้งให้ SVOA เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของ BOXLIGHT ในประเทศไทยผ่าน เครือข่ายพันธมิตรและคู่ค้าทั่วประเทศเพื่อขยายตลาดและรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดการศึกษาในประเทศไทย ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

BOXLIGHT ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และมีการจัดจำหน่ายกว่า 60 ประเทศทั่วโลก มีกลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการแสดงภาพระบบอินเตอร์แอคทีฟ (ระบบสัมผัส) Interactive Display Solution หลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมในทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งในส่วนของโซลูชั่นด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BOXLIGHT: www.boxlight-thailand.com

 

 

SVOA cooperates with BOXLIGHT to expand Education market, Smart Education Concept, through a network of alliances and channel partners nationwide.

SVOA Public Company Limited or SVOA, a leading company in business of providing information technology and distributing of complete IT product and services from leading global brands cooperates with Boxlight AP (Thailand) Company Limited, Boxlight Asia branch office in Thailand, by appointing the SVOA as the distributor of BOXLIGHT products and solutions in Thailand through a network of alliances and channel partners nationwide in order to expand the market and support the continuous growth of the education market in Thailand, both in the public and private sectors.

For more information about BOXLIGHT: www.boxlight-thailand.com

 
Document

Partner Registeration2222222 close

     ในระยะแรกตัวแทนทุกท่านสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ราคาสินค้า, สินค้าราคาพิเศษ, บริการด้านเทคนิค, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ส่วนการซื้อขายผ่านทางเวบนั้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในเร็ววันนี้ เฉพาะตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น ที่สามารถเรียกดูข้อมูลในส่วนนี้ สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากคุณมณีรัตน์ หิรัญวัฒนะ หมายเลข 0-2462-5822, 0-2462-5933 ต่อ 2551 บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ E-Commerce ที่จะจัดทำขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกันและกัน

กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทย

 • สถานประกอบการชื่อ (ไทย) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษ

 • สถานประกอบการชื่อ (อังกฤษ) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • เบอร์โทรศัพท์ : *

Personal information

 • ชื่อ/นามสกุล (ไทย) : *
 • ชื่อ/นามสกุล (อังกฤษ) : *
 • อีเมล์ : *
 • ตำแหน่ง (ไทย) : *
 • ตำแหน่ง (อังกฤษ) : *
 • แนบเอกสาร :    
 • *กรุณาแนบเฉพาะไฟล์ (.pdf .zip .rar .txt .docx .doc .pptx .ppt .xls .xlsx)
 • กรุณาป้อนรหัส :    
 •       ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการใช้ SVOA Partner ดังต่อไปนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนซื้อสินค้าของบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เสียก่อน ผู้สมัครจะไม่บอกกล่าวหรือยินยอมให้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบไม่ว่ากรณีใดๆ อันมีผลทำให้บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิในการใช้ SVOA Partner โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านของคุณ

กรุณาป้อนอีเมลที่คุณใช้สำหรับสมัครเข้าใช้ ในส่วน SVOA Partner Support อย่างครบถ้วนด้วยค่ะ

ตัวอย่าง. test@hotmail.com