นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ของเอสวีโอเอ

1.บทนำ

 

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “เรา” หรือ “เอสวีโอเอ” หมายถึง บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด มหาชน ขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจว่าเรารวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลของคุณ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ https://www.svoa.co.th เว็บ และ/หรือ สินค้าหรือบริการของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะอธิบายถึงเหตุผลและจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเราอาจมีการแก้ไขนโยบายเพื่อให้เป็นปัจจุบัน โดยเราจะโพสต์ไว้บนเว็บไซต์ตลอดเวลา หากนโยบายฉบับใดมีการแก้ไข หรือมีผลต่อสิทธิของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมลที่คุณได้ให้ไว้

2.บทบาทและความรับผิดขอบของ เอสวีโอเอ

 

เอสวีโอเอ คือ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะได้อธิบายในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่สามารถนำไปปรับใช้กับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบของบริษัท (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ ผู้ให้บริการ” ตามกฎหมาย) ในฐานะของลูกค้า (และ/หรือ บริษัทในเครือ) ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ในแพลตฟอร์มที่เราให้บริการ ทั้งนี้ การจำหน่าย การเสนอสินค้า และ/หรือ การบริการของเรา ที่สื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคคลอื่นใด การจัดเก็บ รวบรวม การใช้ การเผยแพร่ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสินค้าและบริการของเรา
หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกส่งมาถึงเราในฐานะของลูกค้า คุณจะได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง การให้ข้อมูลของลูกค้านั้น เราจะต้องสอบถามข้อมูลจากลูกค้าโดยตรง เนื่องจากเราสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งจากลูกค้ารายนั้นเท่านั้น หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำร้องขอ คุณสามารถส่งคำร้องขอให้เราโดยตรง และโปรดแจ้งชื่อของคุณ เราจะดำเนินการพิจารณาคำร้องขอของคุณภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล

3.ข้อมูลส่วนบุคคลและแหล่งข้อมูลที่เรารวบรวม

 

เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้สินค้าและบริการของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณโดยอัตโนมัติ รวมถึงข้อมูลเว็บเบราว์เซอร์, ที่อยู่ของ IP, เขตเวลา และคุกกี้บางส่วนที่ได้ติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ โดยเราเก็บ “ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล”และ “ข้อมูลส่วนบุคคล” นอกจากนี้ ขณะที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ เราเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละหน้าหรือสินค้าที่คุณเข้าชม, เว็บไซต์หรือข้อความที่คุณใช้ค้นหาในเว็บไซต์ และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์ ซึ่งต่อไปเราเรียกว่า "ข้อมูลอุปกรณ์" เราเก็บข้อมูลอุปกรณ์โดยใช้เทคโนโลยีต่อไปนี้
- “คุกกี้” คือ ไฟล์ข้อมูลที่วางอยู่บนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ และมักระบุข้อมูลเฉพาะที่ไม่ระบุตัวตน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีปิดการใช้งานคุกกี้ โปรดไปที่ http://www.allaboutcookies.org. - "ล็อกไฟล์" คือ การติดตามการกระทำที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และรวบรวมข้อมูล รวมถึงที่อยู่ IP ประเภทเบราว์เซอร์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, หน้าอ้างอิง / ออก และการประทับวันที่/เวลา - “ เว็บบีคอน” “แท็ก” และ“ พิกเซล” คือ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงเว็บไซต์บนเบราว์เซอร์ของคุณ ที่อยู่ Mac, ที่อยู่ IP, พิกัด GPS, ที่อยู่ผู้ใช้ ทั้งหมดนี้ได้รับการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของลายเซ็นต์ นอกจากนี้เมื่อคุณสั่งซื้อหรือจะสั่งซื้อสินค้าและบริการของเราผ่านเว็บไซต์ เราจะจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ชื่อ ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ข้อมูลการชำระเงิน (รวมถึงหมายเลขบัตรเครดิต) อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งต่อไปนี้เราเรียกว่า "ข้อมูลการสั่งซื้อ"
เรารวบรวมข้อมูลการติดต่อ และ/หรือข้อมูลเชิงลึกของคุณ ผ่านการสื่อสารและผ่านเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น คุณให้ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลเชิงลึกแก่เรา เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้ศึกษาสินค้าและบริการของเรา ดาวน์โหลดเนื้อหา ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และเยี่ยมชมสำนักงานของเรา เมื่อคุณเลือกลงทะเบียน หรือให้นามบัตร หรือวิธีการอื่น ๆ ที่คุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา โดยปกติแล้วข้อมูลการติดต่อจะประกอบด้วย ชื่อ และวิธีการติดต่อของคุณ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และข้อมูลเชิงลึก จะรวมถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น องค์กรที่คุณเป็นพันธมิตรตำแหน่งงานของคุณ และอุตสาหกรรม ซึ่งต่อไปนี้เราเรียกว่า "ข้อมูลติดต่อทางการตลาด” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ความหมายของ “ ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง เกี่ยวกับข้อมูลอุปกรณ์การติดต่อทางการตลาดและข้อมูลการสั่งซื้อของคุณ

4.เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

 

เราใช้ข้อมูลการสั่งซื้อที่เรารวบรวมโดยทั่วไปเพื่อตอบสนองคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ใช้บนเว็บไซต์ (รวมถึงการประมวลผลข้อมูลการชำระเงินของคุณ การจัดเตรียมการจัดส่ง และการให้ใบแจ้งหนี้และ / หรือการยืนยันคำสั่งซื้อแก่คุณ) นอกจากนี้ เราใช้ข้อมูลคำสั่งซื้อนี้เพื่อ: ติดต่อกับคุณ; คัดกรองคำสั่งซื้อของเราเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น และเมื่อคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ แบ่งปันให้กับเรา เราจะให้ข้อมูลหรือโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเราแก่คุณ เมื่อคุณใช้ข้อมูลอุปกรณ์ เราจะเก็บรวบรวมเพื่อช่วยในการคัดกรองความเสี่ยงและการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น (โดยเฉพาะที่อยู่ IP ของคุณ) และโดยทั่วไปเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเรา (ตัวอย่างเช่น การสร้างข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าของเราเรียกดูและโต้ตอบเว็บไซต์และเพื่อประเมินความสำเร็จของแคมเปญการตลาดและโฆษณาของเรา
การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
เราใช้ Google Analytics เพื่อช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่ลูกค้าใช้เว็บไซต์ - คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ที่นี่: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ - คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics ได้ที่นี่: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
สุดท้ายนี้เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล หมายค้น หรือคำขอทางกฎหมายอื่น ๆ สำหรับข้อมูลที่เราได้รับหรือเพื่อปกป้องสิทธิของเรา
การโฆษณาเชิงพฤติกรรม
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อจัดหาโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย หรือการสื่อสารทางการตลาดที่เราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของโฆษณาตามเป้าหมายคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Network Advertising Initiative (“ NAI”) http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

5.สิทธิของคุณ

 

คุณมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ และคุณสามารถขอให้แก้ไขข้อมูล ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณต้องการใช้สิทธินี้ โปรดติดต่อเราผ่านข้อมูลการติดต่อด้านล่าง
นอกจากนี้ เราทราบว่า เรากำลังประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เราอาจมีกับคุณ (ตัวอย่างเช่น หากคุณทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์) หรือเพื่อติดตามผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ตามที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดทราบว่าข้อมูลของคุณจะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามที่อยู่นอกประเทศไทย

6.การเก็บรักษาข้อมูล

 

เมื่อคุณสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ เราจะเก็บรักษาข้อมูลการสั่งซื้อของคุณ เพื่อเป็นบันทึกของเรา เว้นแต่คุณจะขอให้เราลบข้อมูลนี้

7.การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

 

เราอาจเก็บ รวบรวม และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศไทย ไปยังบริษัทในเครือของเราที่อยู่ในประเทศอื่น ๆ ทั้งนี้ ที่อยู่สำนักงานและบริษัทในเครือของเรา สามารถพบได้ทางออนไลน์ที่ https://www.svoa.co.th/contact.html

8.ผู้เยาว์

 

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี

9.การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจได้รับการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ซึ่งแนวทางการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามเทคโนโลยีและปัจจัยที่เพิ่มเติม และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเราได้ดำเนินการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข นโยบายดังกล่าว เราจะระบุ “วันที่มีผลบังคับใช้” บนหน้าเว็บนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากเราทำการอัปเดตเนื้อหาเราอาจแจ้งให้คุณทราบก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ เช่น การโพสต์ประกาศที่ชัดเจนบนเว็บไซต์ของเรา หรือแจ้งผ่านที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้

ติดต่อเรา

 

หากคุณต้องการติดต่อ ในกรณีที่มีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติของเราคุณสามารถติดต่อเราด้วยวิธีการใด ๆ ต่อไปนี้: อีเมล: info@svoa.co.th เบอร์ติดต่อ: +66 2686 3000

ที่อยู่ทางไปรษณีย์:

 

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 1023 อาคาร MS Siam Tower ชั้น 31 ถนน พระราม 3, ช่องนนทรี, ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

การเข้าถึง

 

หากคุณไม่สามารถเข้าถึงแบบฟอร์มของเรา คุณสามารถขอให้เราส่งสำเนาในรูปแบบอื่นได้ โดยโทรไปที่ +66 2686 3000 หรือส่งอีเมล info@svoa.co.th

 

Partner Registeration2222222 close

     ในระยะแรกตัวแทนทุกท่านสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ราคาสินค้า, สินค้าราคาพิเศษ, บริการด้านเทคนิค, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ส่วนการซื้อขายผ่านทางเวบนั้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในเร็ววันนี้ เฉพาะตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น ที่สามารถเรียกดูข้อมูลในส่วนนี้ สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากคุณมณีรัตน์ หิรัญวัฒนะ หมายเลข 0-2462-5822, 0-2462-5933 ต่อ 2551 บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ E-Commerce ที่จะจัดทำขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกันและกัน

กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทย

 • สถานประกอบการชื่อ (ไทย) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษ

 • สถานประกอบการชื่อ (อังกฤษ) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • เบอร์โทรศัพท์ : *

Personal information

 • ชื่อ/นามสกุล (ไทย) : *
 • ชื่อ/นามสกุล (อังกฤษ) : *
 • อีเมล์ : *
 • ตำแหน่ง (ไทย) : *
 • ตำแหน่ง (อังกฤษ) : *
 • แนบเอกสาร :    
 • *กรุณาแนบเฉพาะไฟล์ (.pdf .zip .rar .txt .docx .doc .pptx .ppt .xls .xlsx)
 • กรุณาป้อนรหัส :    
 •       ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการใช้ SVOA Partner ดังต่อไปนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนซื้อสินค้าของบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เสียก่อน ผู้สมัครจะไม่บอกกล่าวหรือยินยอมให้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบไม่ว่ากรณีใดๆ อันมีผลทำให้บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิในการใช้ SVOA Partner โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านของคุณ

กรุณาป้อนอีเมลที่คุณใช้สำหรับสมัครเข้าใช้ ในส่วน SVOA Partner Support อย่างครบถ้วนด้วยค่ะ

ตัวอย่าง. test@hotmail.com