SVOAร่วมกับสหกรณD1 ร่วมสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังฯ

SVOAร่วมกับสหกรณD1 ร่วมสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังฯ

 

 

 

เมื่อเร็วๆนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดอาคารใหม่ พร้อมงานครบรอบ 38 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติิ  และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ  ครบรอบ 24 ปี  โดยในช่วง
บ่าย คุณอดิศร แก้วบูชา ได้รับเชิญจาก  ภาคีบางเขน เป็นวิทยากรพิเศษ  บรรยายเรื่องความก้าวหน้าด้านไอทีใน
ธุรกิจธนาคาร  เปรียบเทียบกับความก้าวหน้าด้านไอทีของวงการสหกรณ์  โดยเฉพาะความก้าวหน้าของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ  ภายใต้บรรกาศอย่างเป็นกันเอง อิ่มเอมด้วยสาระและความรู้

เมื่อเร็วๆนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดอาคารใหม่ พร้อมงานครบรอบ 38 ปีสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติิ  และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ  ครบรอบ 24 ปี  โดยในช่วงบ่าย คุณอดิศร แก้วบูชา ได้รับเชิญจาก  ภาคีบางเขน เป็นวิทยากรพิเศษ  บรรยายเรื่องความก้าวหน้าด้านไอทีในธุรกิจธนาคาร  เปรียบเทียบกับความก้าวหน้าด้านไอทีของวงการสหกรณ์  โดยเฉพาะความก้าวหน้าของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ  ภายใต้บรรกาศอย่างเป็นกันเอง อิ่มเอมด้วยสาระและความรู้

 

 

Partner Registeration close

     ในระยะแรกตัวแทนทุกท่านสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ราคาสินค้า, สินค้าราคาพิเศษ, บริการด้านเทคนิค, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ส่วนการซื้อขายผ่านทางเวบนั้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในเร็ววันนี้ เฉพาะตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น ที่สามารถเรียกดูข้อมูลในส่วนนี้ สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากคุณมณีรัตน์ หิรัญวัฒนะ หมายเลข 0-2462-5822, 0-2462-5933 ต่อ 2551 บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ E-Commerce ที่จะจัดทำขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกันและกัน

กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทย

 • สถานประกอบการชื่อ (ไทย) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษ

 • สถานประกอบการชื่อ (อังกฤษ) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • เบอร์โทรศัพท์ : *

Personal information

 • ชื่อ/นามสกุล (ไทย) : *
 • ชื่อ/นามสกุล (อังกฤษ) : *
 • อีเมล์ : *
 • ตำแหน่ง (ไทย) : *
 • ตำแหน่ง (อังกฤษ) : *
 • แนบเอกสาร :    
 • *กรุณาแนบเฉพาะไฟล์ (.pdf .zip .rar .txt .docx .doc .pptx .ppt .xls .xlsx)
 • กรุณาป้อนรหัส :    
 •       ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการใช้ SVOA Partner ดังต่อไปนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนซื้อสินค้าของบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เสียก่อน ผู้สมัครจะไม่บอกกล่าวหรือยินยอมให้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบไม่ว่ากรณีใดๆ อันมีผลทำให้บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิในการใช้ SVOA Partner โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านของคุณ

กรุณาป้อนอีเมลที่คุณใช้สำหรับสมัครเข้าใช้ ในส่วน SVOA Partner Support อย่างครบถ้วนด้วยค่ะ

ตัวอย่าง. test@hotmail.com