ข่าวและกิจกรรม
ปี :    ค้นหา :

Partner Registeration2222222 close

     ในระยะแรกตัวแทนทุกท่านสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ราคาสินค้า, สินค้าราคาพิเศษ, บริการด้านเทคนิค, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ส่วนการซื้อขายผ่านทางเวบนั้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในเร็ววันนี้ เฉพาะตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น ที่สามารถเรียกดูข้อมูลในส่วนนี้ สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากคุณมณีรัตน์ หิรัญวัฒนะ หมายเลข 0-2462-5822, 0-2462-5933 ต่อ 2551 บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ E-Commerce ที่จะจัดทำขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกันและกัน

กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทย

  • สถานประกอบการชื่อ (ไทย) : * Ex.yourname
  • เลขที่ :  *
  • ซอย :  
  • ถนน :  
  • หมู่บ้าน :  
  • จังหวัด :  *
  • อำเภอ :  *
  • ตำบล :  *
  • รหัสไปรษณีย์ :  *
  • กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษ

  • สถานประกอบการชื่อ (อังกฤษ) : * Ex.yourname
  • เลขที่ :  *
  • ซอย :  
  • ถนน :  
  • หมู่บ้าน :  
  • จังหวัด :  *
  • อำเภอ :  *
  • ตำบล :  *
  • รหัสไปรษณีย์ :  *
  • เบอร์โทรศัพท์ : *

Personal information

  • ชื่อ/นามสกุล (ไทย) : *
  • ชื่อ/นามสกุล (อังกฤษ) : *
  • อีเมล์ : *
  • ตำแหน่ง (ไทย) : *
  • ตำแหน่ง (อังกฤษ) : *
  • แนบเอกสาร :    
  • *กรุณาแนบเฉพาะไฟล์ (.pdf .zip .rar .txt .docx .doc .pptx .ppt .xls .xlsx)
  • กรุณาป้อนรหัส :    
  •       ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการใช้ SVOA Partner ดังต่อไปนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนซื้อสินค้าของบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เสียก่อน ผู้สมัครจะไม่บอกกล่าวหรือยินยอมให้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบไม่ว่ากรณีใดๆ อันมีผลทำให้บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิในการใช้ SVOA Partner โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านของคุณ

กรุณาป้อนอีเมลที่คุณใช้สำหรับสมัครเข้าใช้ ในส่วน SVOA Partner Support อย่างครบถ้วนด้วยค่ะ

ตัวอย่าง. test@hotmail.com