ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 2 แคมเปญลุ้นทองง่ายง่าย กับสติ๊กเกอร์ SVOA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับรางวัลโดย

รับรางวัลในวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 10.00น. ณ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) สำนักงานราฎร์บูรณะ
-  โชว์ใบเสร็จการชำระเงิน
-  โชว์ SMS ที่ทางบริษัทฯ จัดส่งไปยังโทรศัพท์ผู้โชคดี
“คุณคือผู้โชคดี ได้รับทองคำหนัก 1 บาท จาก SVOA  กรุณาเก็บข้อความนี้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีอีกครั้งที่ www.svoa.co.th”
-ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 60 วัน 
นับแต่วันที่ทำการจับรางวัล แจ้งสิทธิ์ก่อนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

- รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทอง จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งหมด
- ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
- บริษัทฯ แจกรางวัลเฉพาะผู้ที่มีที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
- กรณีลงทะเบียนในรูปแบบบริษัทฯ องค์กรต่าง ๆ ต้องมีเอกสารหลักฐานการจัดตั้งบริษัทฯ องค์กร รวมถึงจดหมายมอบอำนาจ ในกรณีเป็นตัวแทนในการเข้ารับรางวัล
- กรณีผู้โชคดีพำนักอยู่ต่างจังหวัด สามารถมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจทำการแทนได้ โดยต้องมีเอกสารยินยอม พร้อมเอกสารอื่น ๆ ให้ครบถ้วน
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

สอบถามข้อมูล โทร. 02 849 2571 ฝ่ายการตลาด 
ข้อความSMSจัดส่งไปให้ผู้ที่ได้รับรางวัล *“คุณคือผู้โชคดีได้รับ สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จาก SVOA กรุณาเก็บข้อความนี้เพื่อแสดงเป็นหลักฐานรับของรางวัล"


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BY PR & MARKETING COMMUNICATION                                                  คุณวิไล,คุณธีวิน 02 849 2571
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Partner Registeration close

     ในระยะแรกตัวแทนทุกท่านสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ราคาสินค้า, สินค้าราคาพิเศษ, บริการด้านเทคนิค, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ส่วนการซื้อขายผ่านทางเวบนั้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในเร็ววันนี้ เฉพาะตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น ที่สามารถเรียกดูข้อมูลในส่วนนี้ สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากคุณมณีรัตน์ หิรัญวัฒนะ หมายเลข 0-2462-5822, 0-2462-5933 ต่อ 2551 บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ E-Commerce ที่จะจัดทำขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกันและกัน

กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทย

 • สถานประกอบการชื่อ (ไทย) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษ

 • สถานประกอบการชื่อ (อังกฤษ) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • เบอร์โทรศัพท์ : *

Personal information

 • ชื่อ/นามสกุล (ไทย) : *
 • ชื่อ/นามสกุล (อังกฤษ) : *
 • อีเมล์ : *
 • ตำแหน่ง (ไทย) : *
 • ตำแหน่ง (อังกฤษ) : *
 • แนบเอกสาร :    
 • *กรุณาแนบเฉพาะไฟล์ (.pdf .zip .rar .txt .docx .doc .pptx .ppt .xls .xlsx)
 • กรุณาป้อนรหัส :    
 •       ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการใช้ SVOA Partner ดังต่อไปนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนซื้อสินค้าของบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เสียก่อน ผู้สมัครจะไม่บอกกล่าวหรือยินยอมให้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบไม่ว่ากรณีใดๆ อันมีผลทำให้บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิในการใช้ SVOA Partner โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านของคุณ

กรุณาป้อนอีเมลที่คุณใช้สำหรับสมัครเข้าใช้ ในส่วน SVOA Partner Support อย่างครบถ้วนด้วยค่ะ

ตัวอย่าง. test@hotmail.com